Badanie
samorządów

Dowiedz się więcej
Badanie samorządów

KILKA FAKTÓW:

Szanowni Państwo,

W rok 2021 weszliśmy w obliczu globalnej pandemii. Czas ten był niezwykle trudny dla wszystkich, a w szczególności dla pracowników samorządowych.

Jednocześnie, był to pierwszy rok, w którym PTAX stał się prawdziwie ogólnopolską Platformą do wymiany, syntezy oraz ujednolicenia praktyki podatkowej w samorządach. Z tego też powodu postanowiliśmy przeprowadzić ogólnopolskie badanie w tym temacie.

Występując z inicjatywą badania publicznego samorządów z jednej strony zdawaliśmy sobie sprawę, że udzielenie przez Państwa odpowiedzi będzie wymagało dodatkowego wysiłku ze strony pracowników Gmin a jednocześnie wiedzieliśmy, że pozyskane przez nas infomracje, jeśli będa publicznie dostępne, realnie przełożą się na decyzję gmin \ w zakresie strefy podatkowej.

Badanie objęło swoim zasięgiem terytorium całej Polski i wzięło w nim udział ponad 1400 gmin.

W związku z powyższym, przede wszystkim bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom Gmin, którzy pomimo trudnego czasu zdecydowali się przystąpić do badania oraz udzielić nam odpowiedzi.

Jednocześnie, nawiązując do głównej wizji Platformy PTAX, tj. upowszechniania i ujednolicania wiedzy podatkowej w samorządach postanowiliśmy, że wyniki naszego badania będą dostępne publicznie dla wszystkich, bez żadnych opłat.

Jak zwykle, w przypadku jakichkolwiek przemyśleń związanych z wynikami raportu zachęcamy do kontaktu z Zespołem PTAX; zawsze z chęcią dzielimy się naszym doświadczeniem.

Zapraszamy do lektury

Pobierz Pobierz raport
Przemysław Włodarczyk

Przemysław Włodarczyk
Prezes Zarządu / doradca podatkowy